Vi utfører det meste for de fleste

Vi tilbyr følgende tjenester

Vann og avløp

 • Reprasjon og rehabilitering av vann og avløpsledninger, vannlekkasje og tining.
 • Vann og avløpsgrøfter, tilkobling av vann og avløp
Vann og avløp

Gravearbeider

 • Utgraving og klargjøring av tomt for nybygg, tilbygg, garasje, uthus, hytte m.m.
 • Drenering rundt hus, montering av dreneringskum, påkobling til overvannsledning
 • Etablering av biloppstillingsplasser
 • Graving av kabelgrøfter
 • Rivningsoppdrag av bygg o.l.
Gravearbeider

Sprenging

 • Sprengingsarbeider av tomter, tilbygg, grøfter o.l.
 • Pigging av fjell og betong
 • Sprenging, pigging og utgraving av kjeller
Sprengning

Masseforflytning

 • Opplasting, bortkjøring og deponering av masse.
 • Tilkjøring av masse
Masseforflytning

Asfaltering

 • Alt innen asfaltering utføres fagmessig og effektivt
 • Skjæring av asfalt og betongdekke
 • Legging av spikma kantstein på asfalt
 • Rehabilitering/reparasjon av asfaltdekke
 • Avretting, komprimering og klargjøring for asfaltering
Asfaltering

Grøntarbeider

 • Etablering av idrettsbaner og lekeplasser
 • Opparbeiding av plen og andre utomhusarealer
 • Levering og utkjøring av matjord
 • Etablering av gangveier, kantstein o.l.
 • Trefelling
 • Beplanting
Grøntarbeider

Snørydding

 • Vinterstid utfører vi også strøing og brøyteoppdrag i søndre Nittedal
Snørydding

Kontakt oss i dag for tilbud og befaring

Telefon 40 00 47 16